Test IQ

Zdarma a bez sms

Na jeho vypracování máte 45 minut (není podmínkou).

1. Které slovo o šesti písmenech znamená téměř totéž, co znamenají slova vně rámečku?

OHEŇ POŽÁR

2. Který z pěti obrázků označených písmeny přijde na místo otazníku?

Který z pěti obrázků označených písmeny přijde na místo otazníku?

A

B

C

D

E

3. Které slovo může být doplněno těmito předponami? (3 písmena)

KOU

PA

MA

4. Doplňte chybějící číslo.

10 5 6

16 13 4

3 3

5. Které slovo doplní první zadané a začne to druhé? (3 písmena)

OB OPIS

6. Který obrázek přijde na řadu teď?

A

B

C

D

E

F

7. Doplňte chybějící číslo.

96

4

 

28

7

70

12

2

7

8. Které slovo vytvoří z těchto dvou skupin písmen dvě nová slova? (3 písmena)

IŠTĚ

9. Který obrázek patří k ostatním?

A

B

C

D

E

F

10. Které slovo nepatří mezi ostatní?

KLADIVO

PILNÍK

ŠROUBOVÁK

DÝKA

PILA

NŮŽ

11. Doplňte chybějící slovo. (4 písmena)

PRAHA > ANNA < BENIN

SKORO > < VRTAT

12. Které písmeno přijde teď?

AZDWG

13. Který obrázek patří na prázdné místo?

A

B

C

D

E

F

14. Která dvě slova se nehodí mezi ostatní?

KINO

MAT

AUTO

SÁL

VIDEO

LÁHEV

VÍNO

KAZETA

15. Které číslo schází?

6

18

8

17

13

9

12

11

16. Které slovo chybí? (5 písmen)

PRO (VAZ) OUN

PÁRO () NÍK

17. Který ze čtyř nabídnutých obrázků vyberete?

A

B

C

D

18. Doplňte chybějící číslo.

PATRICIE

=

31724546

=

3672

TATAR

=

19. Které číslo schází?

727

107

513

933

495

20. Které písmeno schází?

D

A

H

S

P

Z

W

21. Které číslo schází?

9

12

22

5

17

19

5

13

22. Které slovo se k ostatním nehodí?

RATINAM

AJAN

ANELA

MORAN

23. Která písmena chybí?

A

T

D

A B
K N

24. Které písmeno přijde teď:

CJPU

25. Které slovo schází? (4 písmena)

OB

QF

NAVE

UD

VR

26. Doplňte chybějící číslo.

1

2

3

4

5

1

4

9

16

27. Které slovo doplní to první a začne to druhé? (4 písmena)

LOU () HŮLKY

28. Který obrázek se hodí?

A

B

C

D

29. Které slovo znamená téměř totéž, jako zadaná slova v rámečcích? (6 písmen)

HOVOŘlT

=

=

ŘÍKAT

30. Jaká dominová kostka bude další v této řadě?

J

I

H

V

T

R

31. Který z obrázků se hodí:

A

B

C

D

E

32. Nalezněte chybějící čísla.

3

8

14

21

23

16

10

5

33. Který ze symbolů vyberete?

A

B

C

D

E

F

34. Které číslo schází?

3

3

5

4

3

6

3 3

18

27

18

35. Které slovo znamená téměř totéž jako ŠIKOVNÝ

PILNÝ

PRACOVITÝ

ZRUČNÝ

DOVEDNÝ

36. Které číslo schází?

12

32

8

8

12

6

3

37. Co by mohlo nahradit otazník?

38. Copak sem asi nepatří?

OSKOLP

USKOR

OCKEMĚN

OŘEM

39. Které číslo chybí?

3

16

9

7

1

17

10

40. Jaké písmeno přijde teď?

LÚB

DKČ

ČSZ

ŘL

41. Nalezněte chybějící číslo.

11

 

17

 

7

 

3

21

 

32

 

11

 

42. Která trojice písmen se hodí?

A

F

G

B

E

I

C

D

H

B

D

H

C

F

G

A

E

I

C

E

I

A

D

H

?
C

B

G

G

F

B

B

F

G

B

I

G

1

2

3

4

43. Které číslo zaplní prázdné okénko?

832

20

142

704

232

44. Který obrázek přijde teď?

A

B

C

D

E

F

45. Které slovo se hodí do volného okénka?

CUKR

?

VAR

HRAD
PÍSEK

OREL

VÍNO

KÁMEN

STARÝ

A

B

C

D

E

46. Které písmeno schází?

VA

OB

VA

PŘEDST

VA

OP

VA

47. Jaká čísla patří na poslední dominovou kostku?

1

3

5

10

9

8

48. Doplňte chybějící slovo. (5 písmen)

49. Nalezněte chybějící písmena.

E

D

T

Í

N

50. Určete, co se nehodí.

ABRAHÁM

EFEKT

OPICE

MNICH

LANO

51. Která čísla schází?

34

38

36

41

39

45

42

52. Který obrázek patří mezi ostatní?

A

B

C

D

E

F

53. Co bude na první dominové kostce?

54. Které slovo je téměř protikladem ke slovu souhlasit?

DISKUTOVAT

OPONOVAT

NAMÍTAT

POCHYBOVAT

55. Které písmeno schází?

H

K

F

M

D

O

56. Které číslo přijde teď?

958473

57. Která kachna nepatří k ostatním?

A

B

C

D

E

58. Které slovo chybí? (4 písmena)

O () TOČ

59. Vidíte čtyři obrázky téže kostky. Co doplníte na přední prázdnou stěnu?N

Z

F

O

L

X

A

B

C

D

E

F

60. Který obrázek vyberete?

A

B

C

D

E

F
NAVRCHOLU.cz